รถมือสองชำรุด ควรซ่อมที่ไหนดี

รถมือสองชำรุด ควรซ่อมที่ไหนดี

การใช้งานรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสอง ก็ล้วนมีโอกาสที่รถจะเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านนอกของรถอย่างกรณีที่ไฟหน้าหลุด กันชนถูกเฉี่ยวชน หรือสีรถเกิดรอยแผล ปัญหาด้านตัวเครื่องรถและระบบการทำงานส่วนต่าง ๆ ทั้งถังน้ำมันรั่วไหล เบรกมีปัญหา หรือเข้าเกียร์ยาก ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งเจ้าของรถยนต์มือสองบางท่านอาจยังไม่แน่ใจว่าในกรณีของรถยนต์มือสองนั้นจะส่งซ่อมที่ไหนดี จึงขอแนะนำวิธีการเลือกสถานให้บริการงานซ่อมรถตามรายละเอียดดังนี้

1. การส่งซ่อมเข้าศูนย์บริการ

หลายครั้งที่เจ้าของรถมือสองรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะสามารถนำ ถมือสอง เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสามารถทำได้ แต่ในการเข้าให้บริการครั้งแรกทางศูนย์อาจมีการสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของเจ้าของรถยนต์เพิ่มเติมได้ เพราะทางศูนย์อาจมีข้อมูลการซ่อมบำรุงรถจากเจ้าของเดิมอยู่ อย่างไรก็ดี เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าใช้บริการ ขอเสนอแนะข้อดีข้อเสียของการใช้ศูนย์บริการ ดังนี้

ข้อดี

  1. ความเชื่อมั่นในอะไหล่และอุปกรณ์ เพราะศูนย์ให้บริการจะมีการผลิตอะไหล่จากโรงงานผลิตรถยนต์โดยตรง เจ้าของรถยนต์จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าอะไหล่ที่นำมาใช้ซ่อมบำรุงนั้นจะมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสม
  2. ความชำนาญของช่างที่ให้บริการ เพราะช่างที่ให้บริการได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์คันนั้น ๆ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ

ข้อเสีย

  1. ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะมักมีการรับประกันคุณภาพงานหลังการซ่อม ทางศูนย์ให้บริการจึงมักมีการรวมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอาไว้ด้วย
  2. จำนวนศูนย์ให้บริการมีน้อย หากเทียบปริมาณศูนย์ให้บริการกับอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปแล้วจะพบว่ามีปริมาณน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะตามต่างจังหวัด จึงอาจทำให้ยากต่อการเข้าถึงได้

2. การส่งซ่อมที่อู่รถยนต์ทั่วไป

เป็นสถานที่ให้บริการที่เจ้าของรถยนต์มือสองบางท่านชื่นชอบ เพราะสถานที่ซ่อมรถยนต์แห่งนี้นั้นมีข้อดีข้อเสียที่สามารถประเมินจากผลงานการซ่อมได้ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อดี

  1. ความสามารถในการต่อรองราคา เนื่องจากการบริหารงานของอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปมักมีผู้เกี่ยวข้องไม่กี่ท่าน จึงนับเป็นการช่วยให้เจ้าของรถสามารถต่อรองราคาได้ง่ายกว่าการใช้บริการที่ศูนย์มาก
  2. ความสะดวกในการเข้าให้บริการ เพราะอู่รถยนต์นั้นสามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เจ้าของรถยนต์มือสองจึงสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม

ข้อเสีย

  1. โอกาสที่งานซ่อมจะไม่มีคุณภาพ เนื่องจากช่างที่ให้บริการตามอู่ซ่อมรถมักอาศัยความรู้ความชำนาญจากการฝึกฝนด้วนตนเอง จึงมีโอกาสที่อู่ซ่อมบางแห่งไม่มีคุณภาพในการซ่อมรถยนต์ได้
  2. อะไหล่อาจไม่ได้มาตรฐาน เพราะการบริหารงานของอู่ซ่อมรถยนต์มักทำโดยกลุ่มคนไม่กี่คน ซึ่งหากบุคคลเหล่านั้นไม่มีความซื่อสัตย์ ก็อาจใช้อะไหล่ปลอมหรือไม่ได้คุณภาพมาให้บริการได้

เมื่อทราบข้อดีและข้อเสียของสถานที่ซ่อมรถมือสอง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็ขอให้เจ้าของรถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้รถยนต์มือสองมีสภาพที่ดีตลอดอายุการใช้งาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *